Om Nordic Lottery


Nordic Lottery är ett operatörsbolag med lång erfarenhet av att hjälpa ideella organisationer att sköta sin lotteriverksamhet. Vi kan bland annat hjälpa till med idé, ansökan om lotteritillstånd, grafisk utformning, planering, anpassning av lotteriplattform och dragningsapplikation, utformning av vinstplan, produktion av annonser och hemsida, distribution, marknadsföring och vinsthantering.

Det är endast ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Nordic Lottery hjälper ideella organisationer som inte har möjlighet att sköta sin lotteriverksamhet på egen hand.

Förmånstagaren för lotteriet innehar lotteritillståndet medan Nordic Lottery hjälper till med hela eller delar av lotteriverksamheten. Alla lotterier bedrivs under tillsyn av Lotteriinspektionen. 

Nordic Lottery och dess dotterbolag sköter idag driften av bland annat Trafiklotteriet med Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) som förmånstagare, Adresslotteriet med Läkarmissionen som förmånstagare, En chans på tusen med Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) som förmånstagare och Guldkanten med Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) som förmånstagare. Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till Kombispel.