Om Nordic Lottery


Nordic Lottery är ett operatörsbolag med lång erfarenhet av att hjälpa ideella organisationer att sköta sin lotteriverksamhet. Vi kan bland annat hjälpa till med idé, ansökan om lotterilicens, grafisk utformning, planering, anpassning av lotteriplattform och dragningsapplikation, utformning av vinstplan, produktion av annonser och hemsida, distribution, marknadsföring och vinsthantering.

Det är endast ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Nordic Lottery hjälper ideella organisationer som inte har möjlighet att sköta sin lotteriverksamhet på egen hand.

Förmånstagaren för lotteriet innehar lotterilicensen medan Nordic Lottery hjälper till med hela eller delar av lotteriverksamheten. Alla lotterier bedrivs under tillsyn av Spelinspektionen. 

Nordic Lottery och dess dotterbolag sköter idag driften av ett flertal lotterier. Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till A-lotterierna.