Om oss på Nordic Lottery

Nordic Lottery är ett operatörsbolag med lång erfarenhet av att hjälpa allmännyttiga ideella organisationer att sköta sin lotteriverksamhet. Företaget har dotterbolagen Lottericentralen och Ideella Spel.

Nordic Lottery ingår i A-lotterierna sedan 2013 och driver idag koncernens uppdragslotterier.

Lottericentralen
Lottericentralen AB grundades 1915, mitt under första världskriget, och har sedan dess hjälpt välgörenhetsorganisationer att samla in pengar via lotterier. Den långa och väl ansedda lotteritraditionen lever vidare i Nordic Lotterys arbete. Nordic Lottery äger Lottericentralen tillsammans med grundarna Röda Korset, Stadsmissionen, Hemvärnet och Lottakåren.

Se filmen från Lottericentralens 100-årsjubileum 2015.

Ideella Spel
Ideella Spel grundades 1998 när den spanska synskaderörelsen ONCE ville hjälpa sin svenska systerorganisation Synskadades Riksförbund att etablera ett lotteri i Sverige. År 2000 startades prenumerationslotteriet Månadslotten till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Nordic Lottery äger Ideella spel tillsammans med ONCEs dotterbolag TGS, men liksom i Lottericentralen är det nu Nordic Lottery som står för driften.