Välkommen till Nordic Lottery!

Nordic Lottery är ett operatörsbolag med lång erfarenhet av att hjälpa ideella organisationer att sköta sin lotteriverksamhet. Företaget är tillsammans med dotterbolagen Lottericentralen, Ideella Spel och Spelparken Nordens ledande aktör inom uppdragslotterier.

Nordic Lottery kan bland annat hjälpa till med idé, ansökan om lotteritillstånd, grafisk utformning, planering, anpassning av lotteriplattform och dragningsapplikation, utformning av vinstplan, produktion av annonser och hemsida, distribution, marknadsföring och vinsthantering.

Nordic Lottery och dess dotterbolag driver idag tio lotterier på uppdrag av tio ideella organisationer.

Kontakta oss gärna för en kreativ dialog.