Välkommen till Nordic Lottery!

Nordic Lottery är ett operatörsbolag med lång erfarenhet av att hjälpa ideella organisationer att sköta sin lotteriverksamhet. Företaget är tillsammans med dotterbolagen Lottericentralen och Ideella Spel Nordens ledande aktör inom uppdragslotterier.

Nordic Lottery kan bland annat hjälpa till med idé, ansökan om lotterilicens, grafisk utformning, planering, anpassning av lotteriplattform och dragningsapplikation, utformning av vinstplan, produktion av annonser och hemsida, distribution, marknadsföring, vinsthantering, försäljning, lottryck, kundservice, lagerhållning, lotterisystem, kundsystem, ekonomi, rapportering, produktutveckling, kundundersökningar, CRM, retail och savedesk.

Nordic Lottery och dess dotterbolag driver idag åtta lotterier på uppdrag av sju ideella organisationer.

Kontakta oss gärna för en kreativ dialog.