Våra dotterbolag

 

Ideella Spel

Ideella Spel hjälper ideella organisationer med sin lotteriverksamhet. Sedan 2000 sköter bolaget driften av Månadslotten och Månadslotten Plus vars överskott går till Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.

För mer information se manadslotten.se

 

Lottericentralen

Lottericentralen är ett servicebolag som driver lotterier på uppdrag av ideella organisationer. Bolaget sköter idag driften av Datumlotteriet, Bonuslotten och Guldlotten på uppdrag av Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet. Lottericentralen har funnits sedan 1915 och ägs av Röda Korset, Stadsmissionen, Sveriges Lottakårer, Rikshemvärnsrådet och Nordic Lottery.

För mer information se lottericentralen.se