Spelansvar

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och skapar problem. Nordic Lottery värnar ett sunt spelande och arbetar för att begränsa riskerna för spelproblem. Vi erbjuder endast spelformer med låg risk för spelberoende. Det finns dock inga riskfria spel. Därför är det viktigt för oss att ta ett stort spelansvar och göra vad vi kan för att skydda våra spelare mot ett överdrivet spelande.

Riskerna med spel

För de allra flesta människor innebär spelandet spänning och underhållning. Men vi vet att cirka två procent av befolkningen har problem med sitt spelande. Den som har spelproblem har svårt att kontrollera sitt spelande och lägger ner för mycket tid och pengar på spel. Spelandet kan då få hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta påverkar även anhöriga negativt. Den mest allvarliga formen av spelproblem är spelberoende. Då behöver man ofta behandling och hjälp för att komma ur sitt beroende.

Spelproblem finns i hela befolkningen och kan drabba alla oavsett bakgrund. Men personer som saknar stabila och trygga levnadsförhållanden löper en större risk att utveckla problem.

 

Nordic Lotterys spelansvar

Nordic Lottery värnar om att spelandet på våra lotterier ska ske under trygga och sunda förhållanden. Vi verkar på den reglerade spelmarknaden och står under Spelinspektionens tillsyn. Nordic Lottery är även medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer branschens riktlinjer. Det innebär bland annat att vi har spelansvar i fokus när vi utvecklar våra produkter och att vi alltid följer gällande riktlinjer om en ansvarsfull marknadsföring. Alla som arbetar på Nordic Lottery utbildas i spelansvar.

Våra produkter

Nordic Lottery har nummerspel och skraplotter i sortimentet. Det är långsamma spelprodukter med många naturliga begränsningar. Våra prenumerationslotterier betalas månadsvis. Det innebär att lottköparen får naturliga avbrott i sitt spelande. Alla våra prenumerationslotterier har även en begränsning för hur många lotter man får prenumerera på varje månad. 

Åldersgräns

Spel om pengar är för vuxna. Ju yngre man är när man börjar spela desto högre är risken för att utveckla spelproblem. Därför har vi ett särskilt ansvar att förhindra att minderåriga kan delta i våra spel.

Sedan 2017 finns det en lagstadgad åldersgräns på 18 år för att delta i lotterier. För Nordic Lottery har det länge varit en självklarhet att inte erbjuda våra lotterier till minderåriga. Det betyder att man måste vara 18 år för att teckna en prenumeration. Som minderårig får man inte heller köpa lotter hos våra spelombud. Våra ombud ska ha rutiner för att säkerställa att den som köper lotter är 18 år eller äldre. 18-årsgränsen gäller även vid inlösen av eventuella vinster.